Tjänster

Schaktpartner utför bland annat följande tjänster:
Avtäckning
Losshållning (med hjälp av vår duktiga samarbetspartner)
Krossning av vägmaterial
Krossning och sortering av helkrossad ballast till betong
Sortering av grus mm
Skutknackning
Utlastning
Maskintransporter
Planering av samtliga arbeten sker tillsammans med kunden för att hitta den bästa lösningen för varje enskilt projekt.